fbpx

Cắt Tóc

Cắt tóc Nam
Cắt tóc Nữ

100,000 – 200,000đ
150,000 – 250,000đ

Phục hồi Tóc hư tổn

Bọc Karatin
Phục hồi chuyên sâu
Hấp collagen

1,500,000 – 2,500,000đ
800,000 – 1,400,000đ
100,000 – 400,000đ

Uốn/Duỗi

Uốn/Duỗi
Uốn/Duỗi & Phục Hồi
Uốn/Duỗi Karatin
Duỗi lớp ngoài

800,000 – 1,000,000đ
1,100,000 – 1,400,000đ
2,300,000 – 2,900,000đ
400,000 – 600,000đ

Duỗi chân tóc
Duỗi mái
Bấm phồng

400,000 – 600,000đ
300,000đ
400,000đ

Nhuộm

Nhuộm
Nhuộm & Phục Hồi
Nhuộm chân tóc

700,000 – 1,200,000đ
1,400,000 – 2,000,000đ
300,000 – 500,000đ

Tẩy/Nâng Tone

Nâng Tone
Tẩy Tóc
Highlight
Tẩy Ombre

300,000 – 700,000đ
600,000 – 2,800,000đ
600,000 – 2,500,000đ
900,000 – 2,500,000đ

Duỗi chân tóc
Duỗi mái
Bấm phồng

400,000 – 600,000đ
300,000đ
400,000đ

Đặt lịch

Images

Our Services

Massage

Lorem Ipsum sum sum lorem

 

Làm đẹp

Lorem Ipsum sum sum lorem

 

Hair Salon

Lorem Ipsum sum sum lorem

 

Đăng Kí Thành Viên

Tin tức & Blogs